۲۷۶۲۱۸۲

احمد نادری استادیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس کنونی  موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران است. او در دانشگاه‌های تهران و  فرایه برلین تحصیل کرده است و مدرک دکتری خود را در انسان شناسی سیاسی از دانشگاه فرایه برلین دریافت کرده است.

پژوهش‌های او مباحث نظری و کاربردیِ انسان شناسی سیاسی، روابط بین الملل، انسان شناسی غرب آسیا و شمال آفریقا، مطالعات جوامع مسلمان و ژئوکالچر و ژئوپلیتیک را در برمی‌گیرد. وی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ مدیریت خانه نشریات وزارت علوم؛ از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ ریاست جهاد دانشگاهی واحد تهران و از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ مدیریت گروه مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را برعهده داشته است.

این سایت به منظور بایگانی‌کردن و انتشار آثار و فعالیت‌هایِ وی ایجاد شده تا چارچوبی پژوهشی در اختیار علاقه‌مندان به این حوزه‌های مطالعاتی قرار دهد.

مسئولیت‌های دانشگاهی

 • 13981394

  مدیر گروه مردم‌شناسی

  دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 • تاکنون1391

  استادیار

  گروه مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاهی تهران

مسئولیت‌های اجرایی

 • تاکنون1398

  رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

 • 13871386

  مدیریت خانه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • 13921391

  ریاست جهاد دانشگاهی واحد تهران

تحصیلات

 • دکتری 1391

  انسان‌شناسی سیاسی

  دانشگاه فرایه برلین

 • کارشناسی ارشد 1386

  انسان‌شناسی

  دانشگاه تهران

 • کارشناسی 1383

  انسان‌شناسی

  دانشگاه تهران